Condicions del servei de lloguer d'equips:

Tarifes aprovades pel comitè executiu del 15 de desembre de 2008