Aquest lloc web utilitza cookies per oferir una experiència d'usuari més personalitzada. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
Pot obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.
X

Altres ServeisImplantació LOPD

IMPLANTACIÓ COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.T’AJUDEM A GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓ A LA TEVA EMPRESA D’ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT.

LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DESEMBRE I REGLAMENT 1720/2007 DE 21 DESEMBRE

L’obligatorietat de l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999) i el R.D. 1720/2007, tenen per objecte garantir i protegir l'ús de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment, el del seu honor i intimitat personal i familiar. (ART. 1 LOPD )

PRINCIPALS OBLIGACIONS:

  • NOTIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE FITXERS EN EL REGISTRE GENERAL DE L’AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS. (ART. 26 LOPD I 55 R.D.).
  • REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT. ART. 88 R.D.).
A més, la seva empresa gaudirà sense cap cost addicional d´un ampli ventall de serveis:

SERVEIS:

  • CONSULTORIA D’ ADEQUACIÓ A LA LOPD.
  • NOTIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ REGISTRAL DELS FITXERS DE DADES, AXÍ COM LES ACTUALITZACIONS.
  • REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT.
  • ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ LEGAL NECESSÀRIA.
  • MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT.
  • CONTROL DE SEGUIMENT PRESENCIAL ANUAL.
  • SEMINARIS FORMATIUS OPCIONALS.
No oblidi que el desconeixement de la normativa vigent no eximeix a les empreses del compliment de la LOPD ni de l’activitat inspectora i sancionadora de l’Agència, obviar l’acompliment d’aquesta llei pot suposar sancions de fins a 600.000€ que res tenen a veure amb la dimensió de les empreses, ni amb la seva activitat, doncs és d’obligat compliment per a tothom.

Consulteu sense compromís i demaneu pressupost a mida amb preus especials per tots el socis a: