Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Organització del transport i la distribució
15/06/2017
Dates:
Del 15 de juny al 25 d'octubre de 2017
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Durada:
360 hores + 80 hores de pràctiques en empresa
Col.lectiu:
Prioritàriament aturats
Preu:
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Objectius:

Organitzar i controlar les operacions de transport de mercaderies per a optimitzar el procés logístic d’acord amb les especificacions establertes, termini i cost, garantint la integritat i seguiment de les mercaderies durant el procés, complint la normativa vigent de transport i utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa.

Continguts:

Mòduls que conformen el curs:

DISTRIBUCIO CAPILAR (70h.)

TRANSPORT DE LLARGA DISTANCIA (90h.)

OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGISTICA (90h.)

ANGLES PROFESSIONAL PER A LOGISTICA I TRANSPORT INTERNACIONAL (90h

MODUL DE PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (80h.)

Requisits d'accés:
Tenir algun d'aquests títols:

a) Estar en possessió del Títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa…
Organitzar i controlar les operacions de transport de mercaderies per optimitzar el procés logístic d’acord amb les especificacions establertes, termini i cost, garantint la integritat i seguiment de les mercaderies durant el procés, complint la normativa vigent de transport i utilitzant, si cal, la llengua anglesa. Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliè en empreses de qualsevol sector, organitzant operacions de transport capil·lar i / o llarga distància afavorint l’optimització de la cadena logística dins del departament logístic o de trànsit. A tots els sectors productius, públics i privats, organitzant el repartiment i / o transport de mercaderies i, en concret, en el sector del transport, en agències, empreses transitàries, magatzemistes-distribuïdors i operadors logístics. Dins del sector públic en organismes i organitzacions que realitzen activitats de logística i distribució de mercaderies o productes.

Ocupacions o llocs de treball relacionats tals com Caps de trànsit en empresa de transports, en general, Caps de trànsit en activitats de transport combinat terrestre/marítim/aeri, Agents de transport en general, Agents de planificació del transport, Empleats/-des administratius/-ives dels serveis de transport en general, Tècnics/-iques en logística del transport.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat
Aquest curs està subvencionat