Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Sistemes microinformàtics
16/03/2018
Dates:
Del 16 de març al 14 d'agost de 2018
Horari:
De dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada:
580 h. + 40 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Col.lectiu:
Prioritariament persones aturades

Continguts:

Mòduls que conformen el curs: 

IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS DE LA RED LOCAL (160H) 

INSTALACIÓ I CONFIGURACIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES (60H)

APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES (200H) 

MÒDUL DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40H) 

 

Requisits d'accés
Tenir un d'aquests títols:

a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa…
Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

– Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió, dins del departament de microinformàtica.

– Petites empreses que comercialitzen i / o reparen equips informàtics i programari o com a professional autònom.

És present en els tipus d’empreses:

– Empreses o entitats de qualsevol grandària que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.

– Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i comunicacions.

– Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics.

– Empreses que presten serveis d’assistència tècnica microinformàtica.

– En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions o llocs de treball relacionats tals com Tècnic en sistemes microinformàtics, Instal·lador d’equips microinformàtics, Reparador de microordinadors, Comercial de microinformàtica, Personal de suport tècnic, Operador de Teleassistència.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat
Aquest curs està subvencionat