Notícies

Notícies:

Eleccions a les Cambres de Comerç: exposició del cens electoral
11/10/2017

Una vegada iniciat el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres, el primer pas és l’exposició pública del cens electoral de les empreses inscrites a les Cambres de Comerç.

Aquest cens està format per totes les empreses de la demarcació de la Cambra que, en el cas de la Cambra de Tarragona l’àmbit territorial està format per les comarques del Tarragonès i Baix Penedès.

A partir d’avui, 16 d’octubre, totes les empreses de la demarcació de la Cambra de Tarragona poden consultar i verificar la seva inscripció al cens electoral de la Corporació i podran conèixer en els grups i categories en les que estan inscrites.

La consulta és gratuïta i es pot fer al web de la Cambra ( www.cambratgn.com), apartat Cens Electoral, o bé també presencialment a les oficines de la Corporació tarragonina.

Tornar al llistat