Notícies

Notícies:

Les Cambres formaran 30.000 joves per millorar la seva ocupabilitat
08/02/2017

La Cámara de Comercio de España, a través de la xarxa de cambres de comerç, formarà enguany 30.000 joves d'entre 16 i 29 anys dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), amb l'objectiu de millorar les seves competències i el seu nivell d’ocupabilitat, i afavorir la seva incorporació al mercat de treball.

Per a aquest any, la Cámara de Comercio de España s'ha marcat com a objectiu la contractació d'almenys 5.000 joves participants al PICE, que forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España.

Des de l’inici del programa el gener de 2015, 49.995 joves s'han inscrit al PICE a tot l’Estat. D'aquesta xifra, 40.932 han rebut orientació professional; 20.843 formació troncal (idiomes, TIC´s i habilitats socials), i 13.947, formació específica pel lloc de treball que ha d’ocupar. Així mateix, les cambres han acompanyat 4.000 joves a visites a empreses.

Aquestes activitats formatives han facilitat que 1.305 joves participants en el PICE hagin trobat feina a través de les cambres de comerç.

Les Cambres de Catalunya van iniciar el Programa Integral de Cualificación y Empleo, l'any 2015.

En el període gener 2015 - febrer 2017, 6.712 joves catalans d’entre 16 i 29 anys han participat al programa; l'orientació vocacional l'han realitzat 5.533 joves; 3.050 han dut a terme la formació troncal i 1.801 han rebut formació específica pel lloc de treball. Les cambres catalanes també han acompanyat durant el mateix període un total de 1.018 joves a aconseguir un lloc de feina i 47 ja han estat contractats en empreses.

La Cambra de Comerç de Barcelona manté actualment tretze punts d'atenció directa als joves. Des de l'inici del programa, el nombre d'inscrits al PICE a la Cambra de Comerç de Barcelona arriba als 2.870. Un total de 2.446 han rebut orientació professional; 1.474, formació troncal i 934, formació específica per al lloc de treball. La Cambra de Barcelona ha acompanyat directament 686 joves per aconseguir un lloc de treball i 27 han trobat una feina.

A partir d'aquest any, la Cámara de España engegarà dins del PICE un pla de “pràctiques no laborals”. A través d'aquesta figura, els joves podran donar els seus primers passos en un entorn laboral i les empreses rebran una ajuda de 540 euros.

Una altra de les novetats que contempla aquest any és l'estrena del Pla de Mobilitat pel qual els joves inscrits al PICE podran ampliar les seves oportunitats professionals a la Unió Europea. El seu objectiu és acostar al jove a empreses europees per obtenir una millor experiència formativa i laboral.

De la mateixa manera, s'ha llançat el Pla #forma't, una iniciativa coordinada amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que neix amb l'objectiu d'oferir formació on-line de qualitat a 2.000 joves que hagin realitzat el Pla de Capacitació.

PICE: què reben els joves

El Programa Integral de Cualificación y Empleo és un programa individualitzat que acompanya el jove en un procés de millora de les seves capacitats, i n’afavoreix les possibilitats d'inserció al mercat de treball o l'autoocupació. Està dissenyat a mida del jove i de les necessitats de les empreses.

El formen dos plans específics: Pla de Capacitació i Pla de Mobilitat. El primer és un itinerari formatiu que prepara els joves per a la seva inserció al món laboral. Els joves reben una formació troncal en idiomes, competències digitals, habilitats per a l'ocupació i, posteriorment, una formació específica orientada a un lloc de treball o professió.

PICE: Què reben les empreses

Les empreses adherides al PICE adquireixen un compromís amb l'ocupació juvenil i acudeixen a la seva cambra de comerç quan necessiten cobrir un determinat lloc de treball. Per la seva banda, les cambres de comerç ofereixen joves professionals qualificats i enfocats cap a les empreses, i amb competències específiques per als llocs de treball que aquestes demanden.

Les cambres ofereixen a les empreses un ajut directe de 1.500 euros per cada contracte formalitzat, amb una durada mínima de sis mesos, a temps complet, indefinits o temporals. Actualment, el PICE compta amb 3.100 empreses adherides, que pertanyen als sectors del comerç i l'hostaleria, seguides per les activitats professionals, científiques i tècniques, i la indústria manufacturera.

A la foto, els presidents de les Cambres catalanes amb la Ministra Fátima Báñez, a la Casa Llotja de Mar.

Tornar al llistat