Notícies

Notícies:

Tarragona redueix el valor de les exportacions en un u per cent
03/03/2017

El valor de les exportacions (7.134,9 milions d’euros) és va reduir l’any passat en un u per cent respecte a 2015, mentre que el volum (7,2 milions de tones), ha caigut en un 8,5 per cent. Les importacions, tant en valor (10.169,46 milions d’euros) com en volum (17,48 milions de tones), mantenen una tendència a la baixa, caient un 1,2 per cent i un 1,9 per cent respectivament.

Aquests xifres es recullen en el Balanç d’Internacionalització 2016, referit al conjunt de les Comarques de Tarragona i presentades per la Cambra.

El saldo comercial redueix el seu valor en un 1,6 per cent respecte el 2015 (-3.034 milions d’euros). Com a resultat, la taxa de cobertura –exportacions sobre importacions- assoleix un 70,2 per cent, només 0,2 punts percentuals per sobre de 2015.

Les empreses de base local augmenten les seves exportacions en un quatre per cent, sobretot en els béns d’equip –aparells elèctrics- i manufactures de consum –especialment tèxtil. La demarcació de Tarragona ocupa la segona posició de l’Estat en el rànquing exportador de productes químics.

Tarragona es caracteritza principalment com a exportador de productes semi manufacturats, especialment productes químics com matèries plàstiques i productes químics orgànics –hidrocarburs cíclics i alcohols acíclics-, els quals representen un 40 per cent del valor total de les vendes exteriors.

Els combustibles (29 per cent) continuen essent els productes més importants a Tarragona, seguit dels aparells i materials elèctrics (9,5 per cent), i dels productes químics orgànics (8,2 per cent).

El 78,8 per cent de les exportacions és realitzen dins el continent Europeu. Els països on més s’exporta continuen essent França (17,3 per cent), seguit d’Alemanya (13 per cent) i Itàlia (11,8 per cent). Altres països amb un pes rellevant són Bèlgica (6,6 per cent), el Regne Unit (8,6 per cent) i Portugal (7,3 per cent). Estats Units (3,5 per cent)  i Polònia (1,9 per cent) perden rellevància. Així com, Turquia (2,3 per cent) i Marroc (quatre per cent) adquireixen importància al mapa exportador de Tarragona.

Entre els països on més s’importa destaca Alemanya (12,1 per cent), on hi comprem productes químics orgànics i aparells mecànics. A continuació, França (vuit per cent), d’on provenen sobretot perfums i matèries plàstiques. Seguit del Marroc (7,9 per cent), del qual importem especialment aparells elèctrics. Països com Algèria (cinc per cent) perden pes com a compradors, mentre que apareixen nous països com Xina (3,3 per cent), des d’on provenen especialment aparells elèctrics i béns d’equip.

VINCLES D'INTERES
Mira la presentació
Mira les estadístiques

Tornar al llistat