Notícies

Notícies:

La Cambra demostra, en un estudi enviat a Foment, la viabilitat del "tercer fil"
27/06/2017

Resum executiu de l’informe elaborat per la Cambra de Tarragona a petició d’Íñigo de la Serna, Ministre de Foment, referit als volums de trànsit que tindrà la infraestructura coneguda com a "tercer fil" entre Vila-seca i Castellbisbal.

“La Cambra de Tarragona ha realitzat un recull d'informació per conèixer el volum de mercaderies ferroviàries existents i potencials d'interès per a l'execució del tram Vila-seca a Castellbisbal, responent al compromís adquirit en la trobada al Ministeri de Foment el passat mes. Aquesta estimació ha estat possible gràcies a la participació territorial d'altres agents implicats com l'Autoritat Portuària de Tarragona, l'Associació Empresarial Química de Tarragona i una vintena d'operadors logístics, empreses de transport i experts sectorials.

Aquestes són les principals conclusions:

1. Actualment, la quota modal del transport ferroviari de mercaderies des de Tarragona amb Europa és enormement baixa (2,7 per cent). La incapacitat d'atendre les necessitats de demanda, molt exigents des del punt de vista de carregadors i operadors, o la inadaptació del ferrocarril a les cadenes logístiques (incompatibilitat de sistemes nacionals, capacitat i solcs, gestió i seguiment, fiabilitat o flexibilitat) dificulta trobar nínxols que siguin eficients.

2. Els escenaris estudiats per tipus de producte i per destinacions europees tenen nivells de captació de demanda elevada, que permetria doblar la quota modal al 2020, amb l'expectativa de posada en marxa amb més intermodalitat que podria operar via Europa connectant amb Castellbisbal. I augmentar-la en 18 punts el 2030 amb el nou corredor ferroviari en funcionament. Tot això sense tenir en compte altres tràfics no existents com els marítims procedents d'Àsia per la Mediterrània, nous tipus de productes o destinacions o el trànsit que també suportarà el corredor Vila-seca a Castellbisbal amb mercaderies procedents des del Sud de la Mediterrània.

3. Els volums de trànsit ferroviari potencial amb Europa es multiplicarien per dos amb la posada en marxa de l'ample mixt en el tram a adaptar pel Ministeri de Foment, mentre que en funcionament s'obté una estimació deu vegades major a l'actual. Aquestes estimacions estan dins de les projeccions realitzades en el Pla estratègic per a l'impuls del transport ferroviari (2010), on classifica a Tarragona com una província d'origen amb una ràtio de mercaderies captables en vagó convencional entre un a dos milions de tones, i com província de destinació amb més de quatre milions de tones. Així mateix, classifica aquest corredor ferroviari com de primer ordre amb un volum de mercaderies amb més de deu milions de tones / any".

Tornar al llistat